Ακολουθήστε μας

ΕΠΣ Μεσσηνίας

Προχωρούν τα έργα για το γήπεδο Λαιΐκων

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες στον οικίσκο του υπό κατασκευή γηπέδου Λαιΐκων, στον οποίο θα στεγασθούν τα αποδυτήρια και οι χώροι υγιεινής.
Πέραν αυτού, κατασκευάσθηκαν τοίχοι αντιστήριξης στην κατάντη πλευρά του γηπέδου, για το οποίο οι χωματουργικές εργασίες συνεχίζονται.
Επισημαίνεται ότι νότια του ποδοσφαιρικού γηπέδου θα κατασκευασθεί και γήπεδο μπάσκετ, για την εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών της περιοχής.
Εκτιμάται ότι το αθλητικό κέντρο θα δοθεί σε χρήση περί τα Χριστούγεννα. Αυτό θα λάβει την ονομασία «Ιωάννης Κάρτσωνας», διότι ο χώρος αποτελεί ιδιοκτησία της οικογένειας Κάρτσωνα και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο.

More in ΕΠΣ Μεσσηνίας