Connect with us

Σπορ

Προκήρυξη 3ου Τουρνουά Πάλης Πελοποννήσου 2019

Τον Οκτώβριο του 2019 θα διεξαχθεί το 3ο κατά σειρά Τουρνουά Πάλης Πελοποννήσου το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός.

Οι διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων έχουν ως ακολούθως:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων.
ΕΔΡΑ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ
Α.Φ.Μ. 997245493 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλ: 6994939400 e-mail : [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ… ΣΤΟ 3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2019

Το Σάββατο 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 συνδιοργανώνεται, από την ΕΛ.Ο.Π. και τον Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
«ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ», το Αναπτυξιακό Τουρνουά Πελοποννήσου στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Μεσσήνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 συνδιοργανώνεται, από την ΕΛ.Ο.Π. και τον Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
«ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ», το Αναπτυξιακό Τουρνουά Πελοποννήσου στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Μεσσήνης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Π. στα στυλ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ και ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΛΗΣ.

Στην ίδια κατηγορία βάρους, οι αθλητές θα αλλάξουν στυλ πάλης μόνο αν χρειαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα έτη -2016-2017-2018 έως 2019 καθώς και οι αλλοδαποί αθλητές/τριες.

Για την συμμετοχή 10 €.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 21/10/2019 έως 15:00 μμ.

Κατηγορίες βάρους

 • Παίδες (2002-2003) 1 κιλά ανοχή: 41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 (2 Χ 2 λεπτά),
 • Κορασίδες (2002-2003) 1 κιλά ανοχή: 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 (2 Χ 2 λεπτά),
 • Παμπαίδες (2004-2005) 1 κιλά ανοχή:34-38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 (2 Χ 2 λεπτά), και
 • Πανκορασίδες (2004-2005) 1 κιλά ανοχή: 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 (2 Χ 2 λεπτά)
 • Προπαμπαίδες
 1. (γεν: 2006-2007)Χωρίς ανοχή: 27-30, 34, 38, 43, 48, 54, 60, 67, 75, 85 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά),
 2. (γεν: 2008-2009) Χωρίς ανοχή: 20-23, 26, 29, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά),
 3. (γεν: 2010-2011) Χωρίς ανοχή: 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 42, 47, 52, 58 κιλά (1 Χ 1 λεπτά), και
 4. (γεν: 2012-2013) Χωρίς ανοχή: 15-18, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 42, 47, 52 κιλά (1 Χ 1 λεπτά)
 • Προπανκορασίδες
 1. (γεν: 2006-2007) Χωρίς ανοχή: 26-29, 32, 35, 39, 43, 47, 52, 58 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
 2. (γεν: 2008-2009) Χωρίς ανοχή: 22-25, 28, 31, 34, 38, 42, 47, 53 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
 3. (γεν: 2010-2011) Χωρίς ανοχή: 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 41, 46 κιλά (1 Χ 1 λεπτά)
 4. (γεν: 2012-2013) Χωρίς ανοχή: 15-18, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 41 κιλά (1 Χ 1 λεπτά)

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης κατηγοριών στο στυλ της Ελευθέρας ή της
Ελληνορωμαϊκής σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε όλες τις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων,Παμπαίδων-Παγκορασίδων-Προπαμπαίδων-
Προπαγκορασίδων Προπαμπαίδων-Προπαγκορασίδων οι αθλητές/τριες θα αγωνισθούν σε γκρούπ των τριών (3) ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) ατόμων και θα κάνουν όλοι από δύο αγώνες.

Σε όλες τις περιπτώσεις πτώσεων ο αγώνας θα συνεχίζετε μέχρι λήξεως του χρόνου των 3 λεπτών (1,5 + 1,5 λεπτά).

Η κλήρωση των αθλητών θα γίνει στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Μεσσήνης και σύμφωνα με την
οριστική δήλωση συμμετοχής που θα αποσταλεί από τα σωματεία. Τροποποίηση στη δήλωση συμμετοχής για αλλαγή κατηγορίας βάρους αθλητών ή διαγραφή λόγω μη συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Τρίτη πρωί 10/9/2019 στο email της ΕΛ.Ο.Π. ([email protected]).

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η οριστική δήλωση συμμετοχής,που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα
υποδείγματα που επισυνάπτονται και στα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία, να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.

Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη ημερομηνίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.Σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου αθλητή/τριας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι στις 13 μ.μ. την Δευτέρα 21/10/2019 τηλεφωνικά στο 6936807693 & 6977479198 του υπευθύνου των αγώνων κ. Λιάνου Αντωνίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΖΥΓΙΣΗ

Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση & ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής
ιδιότητας, την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (Βιβλιάριο υγείας,
πιστοποιητικό σπουδών) για την ταυτοποίησή τους.

Οι Προπαμπαίδες-Προπαγκορασίδες θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν υπεύθυνη δήλωση ή άλλο
έντυπο συγκατάθεσης κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες και έντυπο του προπονητή ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Στους αθλητές/τριες που θα λάβουν μέρος θα απονεμηθεί μετάλλιο και ενθύμιο των αγώνων.
Δεν θα υπάρξει βαθμολογία και κατάταξη συλλόγων και οι απονομές θα γίνουν κατά ομάδα ή κατά ηλικιακή κατηγορία.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό

 • Η μετακίνηση ή τυχόν διαμονή-διατροφή γίνετε με ευθύνη των συμμετασχόντων,
 • Όλοι οι αθλητές/τριες θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή,
 • Όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή,
 • Σε όλους τους συμμετάσχοντες θα δοθεί νερό και σάντουϊτς, προσφορά των χορηγών,
 • Ότι άλλο πρόβλημα ή ασάφεια ή κάτι άλλο που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα λύνεται επί
  τόπου με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής, και
 • Αμέσως μετά την ζύγιση θα γίνει τελετή έναρξης των αγώνων με παρέλαση παράταξη των ομάδων
  και θα γίνει έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και θα απαγγελθεί ο ΟΡΚΟΣ του ΑΘΛΗΤΗ.

ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

«Ορκιζόμαστε, ότι προσερχόμαστε στους αγώνες, για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό, την επίδειξη ιπποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
10.00 – 12.00 Ιατρική εξέταση – Ζύγιση
12.00 – 13.00 Τελετή έναρξης αγώνων
13.00 – 18.30 Αγώνες
18.30 Απονομές

Τηλεφωνικά στα 6943441257 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ , 6936807693 wind & 6977479198 whatsUp του υπευθύνου των αγώνων κ. Λιάνου Αντωνίου.

Για σωματεία εκτός Πελοποννήσου και Αττικής θα παρέχουμε διανυκτέρευση.

3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2019

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Lupus
More in Σπορ