Πρόκειται για εξαιρετική προσθήκη Ηλείου παίκτη, ο οποίος συνδυάζει την ποιότητα με τη φιλοδοξία.