Ένα σημαντικό έργο που θα συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση των αθλητικών παροχών του Δήμου Τριφυλίας προς τους αθλούμενους, μπήκε στην τελική φάση υλοποίησης.

Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών με κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την Τετάρτη (21/4) στο Δημαρχείο, μεταξύ του Δημάρχου Τριφυλίας Γεωργίου Λεβεντάκη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 17% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 499.660,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και ΣΑΤΑ.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας επτά (7) μηνών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής & ανάρτησης της σύμβασης.