Connect with us

Σπορ

Προσωρινός ανάδοχος για την Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας

Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας επικύρωσε το Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας», η εταιρεία «SYCHEM A.E. –ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ-ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 749.546,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Επιπλέον, καλεί τον προσωρινό ανάδοχος όπω, υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. Δήμαρχο προς αυτήν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Lupus
More in Σπορ